Współfinansowanie produkcji filmowej

Poznań Film Commission zostało stworzone po to, by między innymi zajmować się takimi aspektami, jak współfinansowanie filmów (w momencie spełnienia określonych kryteriów), pomoc filmowcom, chcącym działać w Poznaniu, a także promocja miasta na filmowej mapie Polski. Wszystkie działania świadczą o pozytywnym nastawieniu Magistratu do kultury filmowej, która swój przyczółek bez problemu odnajduje w Poznaniu – mieście pełnym możliwości, jeśli chodzi o tę branżę. Udowadniają to liczne inicjatywy filmowe (np. festiwal Transatlantyk), obecność miasta na branżowych targach, konferencjach i wystawach. Pozytywny klimat wypracowany wokół filmu pozwala na pokazanie zainteresowanym miasta, jako miejsca, w którym nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli chodzi o realizowanie projektów filmowych.