Oferta dla firm Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Warto wiedzieć, że IChF, jest jednym z pierwszych instytutów chemicznych, działających przy Polskiej Akademii nauk. Jego pracownicy nie tylko prowadzą działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną, ale także, a może przede wszystkim, analizują badania sugerowane dla przemysłu i współfinansowane przez przedsiębiorców. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, co ma do zaoferowania Polakom Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, to wejdź na http://ichf.pong.pl/, gdzie dowiesz się, że oferta obejmuje zarówno usługi pomiarowe, doradztwo, jak i pomoc w pozyskaniu dofinansowania na realizację projektów przemysłowo-badawczych. IChF jest też w posiadaniu wielu patentów, którymi często interesują się różne firmy.